Aktuelt for tiden....

Veier, adkomst og Ny Hamang Transformatorstasjon

Korrespondanse med eksterne aktører

Her ligger brev, informasjon, høringsinvitasjoner, høringsuttalelser etc. til-og-fra Bærum kommune, Viken fylkeskommune, Statnett, Norges vassdrags- og energidirektorat etc. 
Dokumentene kan inneholde lenker til videre dokumenter.

Mars 2021 COWI: Øvrige vedlegg til Varsel om oppstart av planarbeid er vedleggene til Invitasjon til befaring 3.3.2021.

SHG orientering til sameierne

Her ligger informasjonsskriv fra styret til sameierne. Sameierne blir også orientert gjennom Informasjon til Sameierne, se egen side.

Statnett prosjektinfo - inkludert adkomst til SHG


Elvia prosjektinfo - inkludert adkomst til SHG