Aktuelt for tiden....

Utskifting av vinduer, balkongdører og skyvedører

2024-05-22
Palmgren har utstedt revidert fremdriftsplan, datert 16.05.24.

Den viser:

  • Ingen datoer for innheising av skyvedører er endret
  • Utskifting HT81-83: start mandag uke 22, ferdig fredag uke 23
  • Utskifting HT77-79: start mandag uke 24, ferdig torsdag uke 25
  • Utskifting HT39-41: start fredag uke 25, ferdig onsdag uke 27
  • Utskifting HT35-37: start tirsdag uke 27, ferdig fredag uke 28
  • Utskifting HT31-33: mandag uke 32, ferdig fredag uke 34 (ingen endring)

2024-05-13
Vedr. HT71-73: Palmgren informer:
- ferdigstillelse av utskifting er planlagt for slutt uke 21


Kjekt å huske

Palmgren varsler beboerne om dato for innheising av skyvedører ca. 1 uke i forkant. Arbeidet starter kl 0700. Da må et manskap på ca. 4 mann ha tilgang til terrassene gjennom leilighetene for å ta imot lasten. Terrassene må da være ryddet. Har men planer om å plante høye skjøre planter i blomsterkassen, bør man vente med dette til etter innheising. 

Elektrikeren kommer på samme dag som innheising for demontering på terrassene.

Palmgren varsler om eksakt startdato for arbeidet med utskifting i din leilighet om ettermiddagen 2 dager i forkant. Når utskifting starter, blir glassene i de gamle skyvedørene skilt fra treverket på stedet og fraktet ut gjennom leiligheten og trappeoppgangen. Glassrammen og karmen blir kuttet i håndterbare stykker og fraktet ut på samme måte. Vinduene blir fraktet ut hhv. inn via trappeoppgangen.

Elektrikeren kommer tilbake for remontering når vindusutskiftingen er ferdig i en blokk. 

Arbeidsrom for håndverkerne inne i leiligheten må være ryddet innen arbeidet med utskifting i din leilighet starter. Det blir en del støv, så jeg vil anbefale å være generøs med tildekkingen, og ha gjerne en ekstra rull med plastfolie i bakhånd. Dekk også til bilder på veggen (eller ta dem vekk til et støvfritt område), lamper, åpne bokhyller etc., i tillegg til horisontale flater som ikke er greie å gjøre rent.

 Alt i alt kan det bli litt utrivelig mens det står på, men resultatet er det vel verdt å glede seg til!

Om fremdriftplanen

En plan er et uttrykk for en ambisjon. Det er en kjent sak at det ikke alltid blir slik. Faktisk fremdrift kan bli forsert eller forsinket ift. den oppsatte planen. Fremdrift er for SHG et viktig tema i byggemøtene, som avholdes annenhver uke. Om det avtegner seg avvik vil vi varsle umiddelbart. Dersom avvikene tilsammen utgjør ca. en uke, vil den stipulerte fremdriftsplanen bli revidert og distribuert.

Dette betyr at man må ha et litt fleksibelt forhold til datoer for hendelser og aktiviteter i prosjektet som ligger litt frem i tid, og planlegge egne aktiviterer som ikke kan endres på kort varsel, med et behagelig buffer mot prosjektaktiviteter som involverer en selv. 

Viktig informasjon distribuert 2024-02-25
Under finner du den informasjonen som ble distribuert til sameierne pr. epost.

Veier, adkomst og Ny Hamang Transformatorstasjon

Korrespondanse med eksterne aktører

Her ligger brev, informasjon, høringsinvitasjoner, høringsuttalelser etc. til-og-fra Bærum kommune, Viken fylkeskommune, Statnett, Norges vassdrags- og energidirektorat etc. 
Dokumentene kan inneholde lenker til videre dokumenter.

Mars 2021 COWI: Øvrige vedlegg til Varsel om oppstart av planarbeid er vedleggene til Invitasjon til befaring 3.3.2021.

Innheising skyvedør HT87
Foto: Stian Krag Iversen, ABBL

SHG orientering til sameierne

Her ligger informasjonsskriv fra styret til sameierne. Sameierne blir også orientert gjennom Informasjon til Sameierne, se egen side.

Statnett prosjektinfo - inkludert adkomst til SHG


Elvia prosjektinfo - inkludert adkomst til SHG