Velkommen til Sameiet Hamang Gård

OBS! 

Områderegulering Franzefoss - SHG høringsuttalelse

2023-08-22: Styret har oversendt følgende høringsuttalelse til Bærum kommune:

Hamang terrasse 31-41 og 71-93

1336 Sandvika


OBS!

Høring / offentlig ettersyn - områderegulering for Franzefoss

Bærum kommune har sendt forslag til reguleringsplan på høring. Høringsfrist er 1. september. Kommunens høringsinvitasjon finner du her:

Bærum kommune inviterte til åpent informasjonsmøte 5. juni. Her deltok sameiets styre. Styrets referat finner du her:

Reguleringsplanen vil berøre våre sameiere for all fremtid. Styret oppfordrer derfor sameierne på det sterkeste å sette seg inn i planforslaget og oversende sine synspunkter og kommentrer til styret i god tid før fristens utløp. Alternativt kan synspunkter og kommetarer sendes Bærum kommune direkte

Sameiet HT55 har laget en konsentrert presentasjon. Deres ståsted er ikke ulikt vårt. Du finner den her:

Obs!
Info vedrørende pågående gravearbeider i Franzefossveien x Hamang terrasse x Bjørnegårdsvingen: