Styret

Styret 2024-2025

Styreleder:

Ingrid Lång HT 35   (IL)

Mobil: 950 27 966

Mail: il@blco.no


Styremedlemmer:

Turid Gotteberg (TG)

Mobil: 920 32 001

Mail:  turid@gotteberg.no

Per Arne Joten (PJ)

Mobil: 977 21 194

Mail: per.joten@gmail.com

Bjørn Sverre Holmesland HT 79   (BSH)

Mobil: 480 16 590

Mail: bjorn.sverre@holmesland.no

Kjetil Kåsamoen HT 87   (KK)

Mobil: 928 55 754

Mail:  kjetil.kasamoen@gmail.com

Kristian Lund HT 81   (KL)

Mobil: 928 16 818

Mail: kris.lund58@gmail.com

Hvem gjør hva i styret:

Ingrid Lång:

Lede styrets arbeid, Kontakt med ABBL, Kontakt med oppgangskontaktene, Kontakt med Bærum kommune vedr. avfallshåndteringen, Kontakt med vaktmesteren og hans daglige arbeid

Bjørn Holmesland:

Bestilling og utlevering av nøkler samt oversikt over utlevering av sentralnøkler, kontroll på løpende avtaler, forsikringer og skader,

Kjetil Kåsamoen:

Heiser sammen med Per Arne, brannvarsleranlegget, garasjeporter og adgangsbestilling, kjølerommene,

Kristian Lund:

IK-ansvarlig, renhold, grøntarealet med trepleie og beplantning, avlesning el-ladere, avlesning vannforbruk, hjemmesiden sammen med Turid

Per Arne Joten:

Byggetekniske forhold; maling, rørleggerarbeid og varmtvann

Turid Gotteberg:

Økonomi, hjemmesiden sammen med Kristian