Informasjon til sameierne

Informasjon til sameierne

Se også Prosjektinfo fra Statnett 2021-07-02 under AKTUELT FOR TIDEN

SHG styre  slutter seg til Statnetts bekymring for den økte hastigheten på den provisoriske veien, og oppfordrer våre beboere til å kjøre kjøre varsomt gjennom området og tilpasse farten etter forholdene.