Branninstruks

Branninstruks

Hovedtavle i oppgang med høyeste nummer
Hovedtavle i oppgang med høyeste nummer
Slavetavle i oppgang med laveste nummer
Slavetavle i oppgang med laveste nummer

Beskrivelsen for avstilling av alarm er lik for begge typer tavler

Når BRANNALARMEN går, gjelder følgende instruks:

1. Forlat leiligheten/bygget. Benytt trappen - ikke heisen.

2. Les nøye av på panelet i inngangspartiet hvor alarmen er utløst.

3. Hvis alarmen er utløst i nabooppgangen, send en dit for å undersøke.

Hvis det er i denne oppgangen, følg prosedyren under:

4. Ring Brannvesenet tlf. 110 og bekreft alarmen.

5 . Oppsøk brannstedet, evakuer beboere og igangsett slukking hvis mulig.

6. Er situasjonen ute av kontroll, lukk dører og vent på Brannvesenet.

A. Er situasjonen under kontroll, ring Brannvesenet tlf. 110, og si at det ikke er brann og be om at de ikke rykker ut.

B: Vri nøkkelen til horisontal stilling (mot høyre)

C. Trykk på AVSTILL. Alarmen stopper.

D. Trykk på TILBAKESTILL og vri nøkkelen til vertikal stilling.

ORIENTERINGSPLAN: 18 detektorer/summere i HT 93 (eksempel):

Loft H0501 5. etg. trapp

4. etasje H0401 H0402 H0403

3. etasje H0301 H0302 H0303

2. etasje H0201 2. etg. trapp H0202 H0203

1. etasje H0101 H0102 H0103

Manuell melder (rød boks) 1. etg. inngangsparti

INNGANGSPARTI

Kjeller: Kjellerslusen (ut til garasjen)

________________________________________________________

HOVEDSTOPPEKRAN i kjeller, se merket dør

Generelt: Oppdages brann uten at anlegget varsler, benytt manuell melder.

Registreres uregelmessigheter ved anlegget, kontaktes styrets ansvarlige Kjetil Kåsamoen HT 87

Mob: 928 55 754 Mail: kjetil.kasamoen@gmail.com

eller vaktmester (905 53 377).

Les om brannalarmanlegget i Veiledningen ("Den grønne").