Historien bak

Historien bak

Hamang ble antagelig bosatt i eldre jernalder. På den tiden gikk sjøen innover flatene på Øde-Hamang (ovenfor papirfabrikken) og Jong.

I 1398 tilhørte deler av Hamang Nonnesæter Kloster. I 1625 var hoveddelen under Nesøygodset som på den tiden eide ca. 30% av Bærums samlede jordgods. Som kjent er kommunevåpenet i Bærum en kalkovn, og Hamang har også deltatt i kalkbrennertradisjonen. Den gamle kalkmølla er i dag møte- og selskapslokale ved Sandvikselva. I 1597 viser regnskap fra Akershus at Hamang har levert kalkstein, bl.a. til Akershus festning, og i 1666 finnes det en kalkovn på Hamang. Nesøygodset var storleverandør av kalk både innenlands og til Danmark. Sammen med jordbruk og kalkbrenning har laksefiske vært en viktig inntekt. Gårdens faste tegnested var ovenfor Hamangbrua. Hamang beskrives som en fullgård - stor nok til høyeste skattetakst.


Den senere tids eiere:

  • Før siste krig ble gården - med unntak av kalkmølla og den nordre del av eiendommen med kalkbruddet - solgt til Johan Bugge.
  • 1960: Elsebeth og Edward H.S. Bødtker kjøper eiendommen for kr 480.000. Hun var en foregangskvinne på området med terapiridning for barn med funksjonshemming, og på gården fantes flere ponnier som klienter fra Emma Hjorts Hjem kunne trene på.
  • 1974: Gården selges til Munkenes AS (eiere: familien Harry Irgens Larsen) for 4,1 mill kr med tinglyst rett for entrepenør Solberg å forestå utbygging
  • 1977-84: Utbygging og salg av leiligheter i Hamang Terrasse. Den store låven med stallen ble revet i 1984 og erstattet med et moderne kontorbygg. Hovedbygningen på gården er også leiet ut til kontorlokaler.

Til tross for at Bærum er relativt fattig på historiske funn - og spesielt fra bronsealderen - er det på Hamang funnet et praktfullt hårsmykke (diadem) og en beltespenne i bronse. Funnene ble gjort like før jul i 1869 på Hamang gård. Smykkene lå da under en svær stein i en ur i åsen ovenfor gården. De var ikke en del av en gravrøys, men trolig gjemt bort. Smykkene er nå på Historisk Museum i Oslo.


I 1982 startet salget av leilighetene på Hamang Terrasse. Johs Solberg hadde ansvaret for prosjekteringen og i 1979 startet byggingen av første byggetrinn. Husene rundt eplehaven nr 71 - 83 ble bygget i første fase av dette byggetrinnet, mens nr 87 - 93 var i neste fase. I andre byggetrinn ble nr 31 - 41 bygget. Ragnar Evensen AS var ansvarlig for første byggetrinn, mens Byggholt AS hadde andre byggetrinn. Under utviklingen av området ble Ringeriksveien (tidligere E 16) lagt i tunnel og den gamle E-16 (nå Bjørnegårdsvingen) ble lukket med bom.