Kontakt

Kontakt


Du kan kontakte styret ved å sende e-post til et av styrets medlemmer eller ved å sende e-post til :

sameiet.hamang.gard@gmail.com

Du finner mer informasjon om e-post adresser og telefonnumre under menypunktet STYRET

Du kan kontakte vaktmesteren ved å ringe Knut Ulbråten, eller sende sms til
mob. 905 53 377. 

Beskjeder til vaktmesteren kan også legges i postkassen på sportsboden ved HT77.