Garasjen

Garasjen

Hver sameier har fått tildelt en parkeringsplass i garasjen som tilhører sameiers leilighet og er tinglyst med leiligheten. Dersom sameier har behov for ekstra permanent parkeringsplass, kan vedkommende henvende seg til styret for å leie en av de plassene som styret forvalter. Styret har for tiden fastsatt leienivået til kr 500 per måned. Sameiere kan leie garasjeplass innbyrdes, men garasjeplasser kan ikke leies ut utenfor SHG. Ledig garasjeplass kan averteres via oppslagstavlene. 

De store parkeringsplassene ved HT31-35 og HT71-77, og utendørs mellom husene (HT79- 81 og HT89-91) er til besøkende, og til sameiere som har et korttidsbehov for å parkere en bobil, tilhenger eller ekstra bil.

Garasjeplassen er ment for parkering av et motorisert kjøretøy og er ikke en ekstra bod/oppbevaringsplass. Av hensyn til brannfare er det viktig at sameier holder garasjeplassen fri for brannfarlig materiale, samt unngår oljesøl.  


Viktig info angående garasjeporten:

Det er strengt forbudt å åpne porten ved å presse den opp med makt. I slike tilfeller, og i de fleste tilfeller hvor nødutløser er brukt, vil porten bli stående åpen og må eventuelt repareres og igangsettes av sakkyndig personell. Ved ureglementert åpning av porten vil den ansvarlige bli holdt erstatningsansvarlig for kostnadene forbundet med reparasjon og igangsetting. Sameier som har gitt entreprenør/håndverker, familie etc. adgang til garasjen, må selv sørge for at de også kan forlate den på reglementert vis. 

Det har vist seg at enkelte GSM-nett tidvis har for dårlig dekning til at bruk av oppringing fungerer. Selv om man primært ønsker å betjene porten i oppringingsmodus, anbefales det derfor å laste ned appen PalGate, slik at man har en back-up for hånden. Om man skulle trenge øyeblikkelig hjelp til å åpne porten, kan man ta kontakt med ST tlf. 900 13 234. Andre henvendelser vedrørende portene sendes i epost. 

Under finner du informasjon om bestilling av adgang til garasjen og installasjon av lader til el-bil.

Videoovervåking

Garasjeportene og de åpne områdene mellom HT79 og 81, og mellom HT89 og 91 er videoovervåket .

Garasjeportåpnersystemet

Vi åpner garasjene ved:

  •  å ringe fra egen mobil 
  • ved hjelp av appen PalGate
  • ved bruk av brikke. 

De to førstnevnte opsjonene forutsetter at det brukes en telefon med et forhåndsregistrert telefonnummer. Her har du mulighet til å registrere en ny "adgang", slette/blokkere, eller endre en eksisterende "adgang".

Vennligst velg:

Portene har følgende telefonnumre for bruk ved oppringing:
HT31       +467191200108485
HT35      +467191200108484
HT71       +467191200108483


Elbil lader

Det er etablert infrastruktur for elbilladere. For hver oppgang er det i avfallsrommet installert en underfordeling med en preinstallert 16A kurs for hver leilighet og en styringsenhet for fordeling av tilgjengelig kapasitet. Videre er det installert kabelkanaler i himlingen i garasjens hovedløp. Installasjon av lader forestås av sameier. Installasjonen omfatter selve ladestasjonen med kWh-måler og evt. jordfeilbryter, kabling for driftsstrøm mellom lader og 16A sikring i u#nderfordeling, og bus-kabel fra lader til koblingsboks i kabelkanalopplegget. Installasjonen skal utføres iht. instruksen/kravspesifikasjonen i Den Grønne Vedlegg 1, som også kan lastes ned her:

Veiledning og ordensregler (Den Grønne)