Garasjen

Garasjen

Hver sameier har fått tildelt en parkeringsplass i garasjen som tilhører sameiers leilighet og er tinglyst med leiligheten. Dersom sameier har behov for ekstra permanent parkeringsplass, kan vedkommende henvende seg til styret for å leie en av de plassene som styret forvalter. Styret har for tiden fastsatt leienivået til kr 500 per måned. Sameiere kan leie garasjeplass innbyrdes, men garasjeplasser kan ikke leies ut utenfor SHG. Ledig garasjeplass kan averteres via oppslagstavlene. De store parkeringsplassene ved HT33-35 og HT71-77, og utendørs mellom husene (HT79- 81, HT89-91) er til besøkende, og til sameiere som har et korttidsbehov for å parkere en bobil, tilhenger eller ekstra bil.

Garasjeplassen er ment for et motorisert kjøretøy og er ikke en ekstra bod/oppbevaringsplass. Av hensyn til brannfare er det viktig at sameier holder garasjeplassen fri for brannfarlig materiale, samt unngår oljesøl.  


Viktig info angående garasjeporten:

Det er strengt forbudt å åpne porten ved å presse den opp med makt. I slike tilfeller, og i de fleste tilfeller hvor nødutløser er brukt, vil porten bli stående åpen og må eventuelt repareres og igangsettes av sakkyndig personell. Ved ureglementert åpning av porten vil den ansvarlige bli holdt erstatningsansvarlig for kostnadene forbundet med reparasjon og igangsetting. Sameier som har gitt entreprenør/håndverker, familie etc. adgang til garasjen, må sørge for at de også kan forlate den på reglementert vis. Det har vist seg at enkelte GSM-nett tidvis har for dårlig dekning til at bruk av oppringing fungerer. Selv om man primært ønsker å betjene porten i oppringingsmodus, anbefales det å laste ned appen PalGate, slik at man har en back-up for hånden. Om man skulle trenge øyeblikkelig hjelp til å åpne porten, kan man ta kontakt med ST tlf. 900 13 234. Andre henvendelser vedrørende portene sendes i epost. Videoovervåking Garasjeportene og de åpne områdene mellom HT77 og 79, og mellom HT89 og 91 er videoovervåket .Her finner du informasjon om bestilling av garasjeportåpner, lader til el-bil og generelt om garasjen.


Garasjeportåpnersystemet

Vi åpner garasjene ved å ringe fra egen mobil eller ved bruk av brikke. 

Her har du mulighet til å registrere en ny "adgang", slette/blokkere, eller endre en eksisterende "adgang".

Vennligst velg:


Elbil lader

Det er etablert infrastruktur for elbilladere. For hver oppgang er det i avfallsrommet installert en underfordeling med en preinstallert 16A kurs for hver leilighet og en styringsenhet for fordeling av tilgjengelig kapasitet. Videre er det installert kabelkanaler i himlingen i garasjens hovedløp. Installasjon av lader forestås av sameier. Installasjonen omfatter selve ladestasjonen med kWh-måler og evt. jordfeilbryter, kabling for driftsstrøm mellom lader og 16A sikring i underfordeling, og bus-kabel fra lader til koblingsboks i kabelkanalopplegget. Installasjonen skal utføres iht. kravspesifikasjonen i Vedlegg 1.