Sameiet Hamang Gård

Sameiet Hamang Gård

Sameiet Hamang Gård består av 208 boenheter fordelt på 8 bolighus, hvert med to oppganger. Bebyggelsen er regulert på et frittliggende, stort parkområde på ca. 40 mål. Boenhetene er plassert med lys og luft fra alle sider. Det er tatt hensyn til at leilighetene skal ha maksimalt med sol og utsyn - og minimalt med innsyn. Motorferdsel på området er forbudt (bortsett fra nødvendig transport) - parkering for besøkende på store og romslige parkeringsplasser i tilknytning til bo-området. Sameierne disponerer egne parkeringsplasser under bygningene med sluset innkjøring. Det er heiser direkte fra garasjene og opp til leilighetsetasjene.

Sameierne disponerer boder i forbindelse med garasjeanlegget/kjeller - én pr seksjon ­- her kan det oppbevares verktøy, bildekk etc. Det er også godt med andre boder: På loft/1. etasje, - for tøy, kofferter, etc. Ved inngangen til hver enkelt oppgang er det et stort rom for barnevogner, ski etc. I tillegg: utenfor hver oppgang er det en separat sportsbod med plass for sykler og andre ting. 

NB: Fordeling av disse bodene er noe forskjellig i de ulike byggetrinnene som ble gjennomført i sameiet. En videre forskjell er at noen leiligheter disponerer bod i kjølerom på loftet.

Sameiet er godt organisert og en god vaktmestertjeneste sørger for klipping av plenene, måking av snø, strøing samt løsning av ønskede oppgaver for beboerne. Vi har organisert trepleie av vår fine beplanting på området vårt.

Bebyggelsen er oppført på hageområdet til tidligere Hamang Gård. Deler av den gamle eplehagen er fortsatt intakt, - til stor glede for sameierne.

Området består av store frukttrær, plener og friarealer, - her er det ingen forurensning eller støy!

I nærområdet er det en liten ballbane.

Boenhetene ligger hovedsakelig sydvendt - ut mot den riktig gamle E16 (Bjørnegårdsvingen). Denne veien er nå lukket for vanlig gjennomgangstrafikk, området er følgelig meget stille. Det er lokk over Ringeriksveien (Hamangtunnelen, den forrige E-16) slik at boligene ikke er genert av trafikkstøy.

Det er gode turmuligheter i området: I retning Kolsås kommer man raskt inn på gode sykkel- og turveier (ca. 5 min gangavstand fra Bærum Sykehus) med fin utsikt over Bærum. Sydover kan man gå rett inn på en sjarmerende og lett gangvei til Sandvika (ca. 15 min) som går stille og fredelig langs Sandvikselven. Her er det fortsatt sjøørret og laks, så vær observant, det er ivrige fiskere her!

Apropos: Bærums Fiskeklekkeri ligger bare 100 meter rett nord for sameiet!

I Sandvika er det mulig - og anbefalt! - å fortsette spaserturen forbi Kadettangen og ut til Kalvøya eller ta kyststien rundt Kjørbo Gård. Her er det et utrolig fint utsyn over fjorden med fine spaserveier - både sommer og vinter. Fisking er også mulig.

Sosiale aktiviteter:  Det arrangeres felles grill-ettermiddager i den store eplehagen, - noen ganger med levende musikk og dans. Sameierne har med kurver med mat og drikke. Det er også faste dugnader vår og høst med ulike felles oppgaver. Dugnadene avsluttes med et felles treff med enkel bevertning. Ved Franzefossveien - rett før oppkjøringen til Hamang Terrasse - ligger den gamle kalkmøllen til Hamang. Her ble kalken knust etter brenning. Kalkmøllen ligger idyllisk ut mot elven; - den kan leies til ulike arrangementer og benyttes i dag til konserter og forskjellige kulturarrangementer av stiftelsen Kalkmølla Kulturstasjon. 

Offentlig kommunikasjon: Det går buss i Ringeriksveien, på den forrige E-16, holdeplassen ligger i 3-5 min gangavstand fra bo-området. Denne bussen går til Sandvika sentrum med overgangsmulighet til Oslo. Fra Sandvika til Oslo er også tog et godt alternativ.