Statnett prosjektinfo – inkludert adkomst til SHG

2021-01-28

Arbeid på Hamang lørdager uke 4, 5 og 6

 

2020-12-02

Spesifikt om adkomst til boligene i HT:

 • De vil foreta innsnevring av Franzefossveien fra 1.desember 2020 og 18-24 måneder, med trafikklys på strekningen HT-Kalkmølla.
 • HT-bakken innsnevres til ett kjørefelt med trafikklys i en periode på 2-3 måneder våren 2021. Bakken er ellers åpen med to felt, unntatt ved noen korte spesielle anleggs-/transportbehov (kort = noen timer en dag)
  Statnett har bedt Skanska (Statnetts hovedentreprenør) se på mulighet for å unngå innsnevring til ett felt i HT-bakken neste vår (2-3 måneder).
 • Skanska har fjernet betongblokker i nedre del av HT-bakken. De vil deretter planere mellom eksisterende asfalt og gjerdet slik at kjørebanen utvides.
 • Skanska har startet arbeidet med ny midlertidig gang- og sykkelvei

 

2020-12-02

Statnett har informert om aktiviteter i kommende periode

Den 1. desember vil vi gå i gang med:

 1. Etablere skilting og trafikklys i Franzefossveien
 2. Montere tung sikring med tett gjerde på toppen i Franzefossveien
 3. Flytte lysmaster til andre siden av Franzefossveien
 4. Oppmerking av tiltaksgrense
 5. Diverse arbeider på anleggstomten
 6. Kartlegging av fremmede arter

 

De neste ukene vil også følgende arbeider starte opp:

 1. Fjerning av vegetasjon der det er nødvendig (anleggstomten)
 2. Etablering av midlertidig gangvei iht avtale med BK, HT55 og Hamang gård

Comments are closed.