Korrespondanse med aktører

Her ligger høringsinvitasjoner, høringsuttalelser, henvendelser, svar og annen kommunikasjon til-og-fra Bærum kommune, Viken fylkeskommune, Statens Veivesen, Statnett, Hafslund/Elvia etc.

Enkelte skriv inneholder lenker til flere dokumenter som angår vedkommende sak.

Comments are closed.