Garasjeportåpnersystemet

Beskrivelse

Garasjeportene åpnes med telefonsignal eller radiosignal fra brikke. Portene åpnes på samme måte utenfra som innenfra.

Portene blir stående åpen ca. 30 sekunder etter at porten er helt åpen. Ved passering i løpet av denne tiden lukkes den ca. 10 sekunder etter passering.

Garasjeportene, samt de åpne områdene mellom HT79 og 81, og mellom HT89 og 91, er videoovervåket. Videosystemene er installert og driftes iht. Datatilsynets retningslinjer.

Betjening av portåpnersystemet

Porten åpnes på 3 alternative måter.

Ved telefonanrop ringer brukeren et telefonnummer til «egen» port som signal til åpning av porten. For portene i vårt sameie brukes følgende telefonnumre (maskin-til-maskin-numre):

Port ved Telefonnummer
HT31 +467191200108485
HT35 +467191200108484
HT71 +467191200108483

Portene kan åpnes ved hjelp av appen PalGate, som finnes i både Android og iOS versjon. Når denne installeres og aktiveres, vil et ikon for «egen» port vil dukke opp i appen. Porten åpnes ved å trykke på ikonet.

For både telefonanrop og bruk av app gjelder at brukeren må ringe/betjene app fra et på forhånd registrert telefonnummer, som ikke kan være såkalt «skjult nummer». Brukeren kan åpne porten med mobiltelefon fra ethvert sted i verden med mobiltelefondekning for å gi legitimert adgang for andre personer (familiemedlemmer, håndverkere e.l.). Brukers registrerte telefonnummer kan endres eller blokkeres ved skifte av telefonnummer, tap/tyveri av telefon, fraflytting osv.

Med fjernkontrollbrikke trykker bruker på den knappen som er aktivert for «egen» port. Brikken er forhåndsregistrert på sameier med et serienummer og har en unik elektronisk ID som beskytter mot kopiering/kloning. Dette muliggjør blokkering av enkeltbrikker ved tap/tyveri, fraflytting osv.

Brukeren kan alternere mellom disse betjeningsmåtene og til enhver tid bruke det som er mest hensiktsmessig. Betjening av portåpnersystemet blir logget.

Bestilling og registrering

Den enkelte sameier kan bestemme om han/hun vil basere seg på bruk av kun ett av systemene (likegyldig hvilket), eller ha fleksibiliteten ved alle systemer.

Sameierne bestiller registrering av telefonnumre og/eller et antall brikker på fastsatt skjema. Utfylt skjema sendes sameiets styre på hamgsam@online.no  Styret videresender bestillingen til systemleverandøren for registrering og leveranse av brikke(r). Sameier kan registrere de telefonnumrene i husholdningen som vil brukes til å åpne porten. For dette formålet blir samtlige bestilte telefonnumre registrert på sameier, uansett hvem som er eier av telefonnummeret. Det bør ikke være mer enn 4 telefonnumre pr. eierseksjon, med mindre det består et særlig behov for flere.

Personer med spesielt behov for det, kan få registrert telefonnummer og/eller brikke mot flere porter.

De opplysninger som oppgis ved bestilling, er underlagt personopplysningsloven. I denne lovens forstand er styret behandlingsansvarlig, og systemets leverandør Came Norge og Anderson Elektro AS er databehandler. Mellom disse parter er det inngått en databehandleravtale. Register og logg lagres i en sky-løsning.

Ett av styrets medlemmer har tilgang til, og et begrenset omfang av admin-rettigheter, i registersystemet. Stenging av tapt/stjålet brikke eller telefonnumre kan derfor gjøres på kort varsel av styret. Registrering av telefonnummerendringer kan gjøres enten av leverandør eller styret avhengig av mengde etc. Uansett skal sameiere bestille enhver endring gjennom styret.

Irregulær åpning av garasjeportene

Portene må ikke åpnes med fysisk makt, da dette alltid medfører skade på åpnersystemet.

Portene skal heller ikke åpnes ved bruk av den mekaniske nødutløseren uten at det foreligger en tvingende nødvendig grunn, f.eks. strømstans eller annen driftsstans, evakuering ved brann o.l. Gjenglemt eller lavt batteri på brikke eller mobiltelefon kvalifiserer ikke som nødsfall. Bruk av nødutløseren skal rapporteres til styret, med angivelse av grunn.

Ved driftsstans vil styret søke å fastslå grunnen, og ved irregulær åpning søke å identifisere den ansvarlige. Eventuelle påløpte kostnader for reparasjon og idriftsettelse vil i slike tilfeller bli videresendt til den ansvarlige.

Kostnader

Åpning av garasjeport med mobiltelefon er gratis. Kostnader for registreringer og kjøp av fjernkontrollbrikker er angitt på bestillingsskjemaet.

Comments are closed.