«Den grønne» 2019

Side 1

“DEN GRØNNE”

VEILEDNING og HUSORDENSREGLER

for SAMEIET HAMANG GÅRD

Revidert juni 2019

Alle beboere må kjenne til innholdet i «Den Grønne».

Her gis viktig informasjonog det informeres om prosedyrer som gjelder for sameiet.

Revisjon gjøres iapril/mai hvert år, og det vil alltid være noen endringer det er viktig å få med seg.

1 Roller

Styret

Styreleder: Ingrid Lång (IL) HT35 950 27 966

il@blco.no

Ansvarsområde: Lede styrets arbeid, referater,

kontakt med ABBL og kontakt med

oppgangskontaktene.

Styremedlemmer:

Solvej Salling Aasbø (SA) HT83 450 40 846

solsalling@yahoo.dk

Ansvarsområde: Hjemmesiden (med ST).

Renhold og matter. Grøntarealet med trepleie og

beplantning

Gustaf Hansson (GH) HT77 928 18 366

hansson.eg@gmail.com

Ansvarsområde: Avtale bredbånd/digital TV.

Avlesning elforbruk, vannforbruk. Oppfølging

vaktmester daglig drift. Lekeplassen. Nytt

avfallsysten for plast og papir HMS (helse, miljø

og sikkerhet).

Steinar Thon (ST) HT91 900 13 234

steinar.thon@outlook.com

Ansvarsområde: Heiser, el-anlegg, garasjeporter,

bestilling av garasjeportåpnere og

telefonnummerregistrering, byggteknisk. Rehabprogrammet

(med EB) herunder vinduer og

skyvedører, Hjemmesiden (med SA)

Enrico Bastiani (EB) HT87 905 42 179

enrico.bastiani@hotmail.com

Ansvarsområde: Rehab-programment (med ST),

alt malerarbeid, kjølerommene, oversikt over

ledige garasjeplasser

Bjørn Holmesland (BSH) HT79 480 16 590

bjorn.sverre@holmesland.no

Ansvarsområde: Bestilling av nøkler og oversikt

over utleverte sentralnøkler, kontroll på løpende

avtaler, forsikringer og skader (med IL), skriftlige

henvendelser fra sameierne pr. post og pr. nett.

Side 2

Brev/beskjed til styret legges i postkassen på sportsboden til HT77 eller sendes på e-post til hamgsam@online.no.

Alle henvendelser til styret skal foregå skriftlig. Alt blir loggført, slik at vi kan garantere oppfølging av innkomne saker.

Sameiets hjemmeside: www.hamangterrasse.no. Her finner du generell informasjon om sameiet. Sameiet består av 208 enheter. Sameiets eiendom har gårdsnr. 81, bruksnr. 21 i Bærum kommune.

Oppgangskontakter

Sameierne i hver oppgang velger en oppgangskontakt (og en vara), som i samråd med sameierne i sin oppgang blir enig om hvordan man ønsker å ha det i oppgangen, bl.a. ryddighet, utsmykning og blomster. Oppgangskontakten er oppgangens kontaktperson til styret og gir styret beskjed om forhold som man ønsker å ta opp med styret.

Styreleder vil innkalle til et felles møte en gang i året og det anbefales at det avholdes møte i hver oppgang i forkant av dette møtet, slik at oppgangskontakten kan fange opp aktuelle saker.

Vaktmestertjenesten

Vaktmestertjenesten utføres av Knut Ulbråten, mob. 905 53 377. Beskjeder til vaktmester legges i postkassen på sportsboden til HT 77 eller sendes på sms. Ved henvendelse til vaktmesteren oppgi nøyaktig adresse for hvor han skal komme. Eksempler på forhold som skal gå direkte til vaktmester: Problemer med heiser, rør og vann, elektrisitet, lyspærer, dører, låser og porttelefoner, kjøleaggregater, garasjeporter.

Vaktmester kan også engasjeres av sameierne til private tjenester. Slike oppdrag vil bli fakturert direkte til den enkelte sameier.

Forretningsførsel

Sameiets forretningsfører er Asker og Bærum Boligbyggelag – ABBL, tlf. 67 57 40 29, ved Christer Olsen Strandskog, e-post: christer.olsen.strandskog@abbl.no.

Postadr: Boks 385, 1301 Sandvika.

Medlemskap

Sameiet er medlem i Huseiernes Landsforbund (medlemsnr. 1158718) og i Sandvika Vel.

2 Forsikring

Eiendomsforsikring

Sameiets eiendommer er fullverdiforsikret i Gjensidige Forsikring ASA, Boks 276, 1326 Lysaker.

Kontaktperson er Roy Arnesen i ABBL, tlf. 67 57 40 00 / 906 94 814, epost roy.arnesen@abbl.no

Skade som eventuelt kan dekkes av sameiets forsikring, skal omgående varsles kontaktperson i ABBL.

Innboforsikring (hjemforsikring) er sameiers ansvar.

Side 3

3 Sameiet og sameiere

Felleskostnader

Andel av felleskostnader (husleie) forfaller til betaling den 1. i hver måned. Tilleggstjenester som fryser, motorvarmer, osv. faktureres pr. 1. juli.

Endring i felleskostnader blir vedtatt på det årlige sameiermøtet i april. Sameierne kan ta kontakt med ABBL for etablering av avtalegiro/e-faktura for betalingen. For andre blir ferdig utfylte giroblanketter (papir) sendt ut to ganger i året. Mottar man ikke giroene, ta kontakt med ABBL.

Utleie av leilighet.

Utleie av leilighet skal meldes til sameiets styre ved ABBL for registrering. Leietaker og eier må skriftlig forplikte seg til å følge boligsameiets vedtekter, samt vedtak fattet av sameiermøtet og styret. Styret anbefaler at leiekontrakten ikke tillater framleie, dvs. leietakers videre bortleie.

Nøkkel til leiligheten og tilhørende fellesrom

Ved behov for ekstra nøkler kan bestilling sendes på følgende måter:

 • På ABBL’s hjemmeside www.abbl.no/skjemaer/bestilling-av-noekler finnes en nettbasert funksjonalitet for utfylling av skjema og innsendelse av bestilling.
 • På sameiets hjemmeside www.hamangterrasse.no finnes et skjema som kan lastes ned, fylles ut og sendes til ABBL pr. epost. Eventuelt kan det trykkes ut og sendes ABBL pr. ordinære post.

Bestilte nøkler leveres som på følgende måte:

 • DM3-13 nøkler (nøkkel til frontinngangsdøren) leveres av Trygge Rom. Sameiere kan ved bestilling angi om man ønsker å avhente nøkler selv hos Trygge Rom, Bærumsveien 473, 1351 Rud, eller få dem tilsendt pr. rekommandert post.
 • Øvrige nøkler leveres av Trio Ving. Disse blir alltid levert pr. rekommandert post.

Hvis lås eller nøkler skiftes, skal Asker og Bærum Brannvesen kontaktes tlf. 66 76 42 50 slik at de kan skifte nøkler i nøkkelsafen for tilgang til leilighetene i nødsfall. Nøkkelsafene for huset er plassert utenfor oppgangen med høyest nummer, og kan bare åpnes av brannvesenet.

Navneskilt

Navneskilt til postkassen bestilles hos Stempelfabrikken Sam A/S, Postboks 164 Kalbakken, 0903 Oslo, tlf. 22 78 78 00, e-post: sam@sam.no. Ved endringer skal nytt skilt anbringes, dvs. endringer skal ikke skje ved klistrelapper e.l. Skiltet sendes sameieren som betaler leverandøren. Skiltet til postkassen skifter sameier selv. Navneskilt til ringeklokkene bestilles gjennom IL som får dette fra leverandøren av tablåene i det nye porttelefonsystemet.

Sameier er ansvarlig for korrekt skilting ved utleie.

4 Bygninger og tekniske installasjoner

Plantegninger

Bærum kommune, avd. Vann og Avløp, har digitaliserte originale plantegninger med hovedvekt på vann og avløp, for hver etasje i alle husene.

Side 4

Kart over eiendom med vann- og avløpsledninger kan bestilles ved å sende e-post til post@baerum.kommune.no

Oppgi navn, adresse og gnr/bnr/snr for aktuell eiendom og hva kartet skal benyttes til.

Terrasser

Sameierne er ansvarlig for å holde terrassene rene for snø og kontrollere at avløpet for vann ikke tetter seg til. Dette er spesielt viktig i 5.et., hvor tett avløp kan forårsake oversvømmelse og vannskader hos naboen i etasjen under. Sjekk spesielt løv om høsten. Bruk av matter eller andre gjenstander som hindrer opptørking av nedbør på terrassene, må unngås. Dersom skade skyldes uaktsomhet, kan sameier bli ilagt egenandel i forbindelse med utbedring.

Heiser

Service på heisene utføres regelmessig i henhold til avtale med heisservicefirma. Dersom heisen stopper når man reiser med den, står det på oppslag at man kan

 • ringe (i arbeidstiden) vaktmester Knut Ulbråten, tlf. 905 53 377
 • kontakte alarmsentralen (gul knapp), som ringer vaktmester og evt. rykker ut.

Ved feil på anlegget, legg en lapp i vaktmesterens postkasse på sykkelboden ved HT77.

Ventilasjonssystem i leilighetene

Leilighetene er opprinnelig utstyrt med et balansert ventilasjonssystem med varmeveksler. Dette systemet har luftinntak i fasaden, trekker luft fra kjøkken, bad og vaskerom, og har luftutblåsing gjennom kanal til over hustak. Ved utskifting av anlegget anbefales det å installere et anlegg av samme type. Denne anbefalingen gjelder særlig «balansert ventilasjon». En ordinær kjøkkenvifte, som kun betjener kjøkkenet, vil ikke fjerne fuktig luft fra bad og vaskerom, noe som kan føre til betydelige fuktskader. Slike skader er å betrakte som brukerfeil og følgelig sameiers ansvar. Ved installasjon av ordinær kjøkkenvifte til erstatning for et balansert ventilasjonssystem skal brukt luft blåses ut gjennom den opprinnelige kanal for utluft. Det er ikke tillatt å sende brukt luft ut gjennom opprinnelig luftinntak. Et ventilasjonssystem som er basert kun på utblåsning, vil redusere trekken i pipen, og vil eventuelt kunne snu luftstrømmen. Om dette skjer mens peisen er tent, vil røyk kunne suges inn i leiligheten og sette av en brannalarm.

Maskinen i et balansert ventilasjonsanlegg har filter som bør skiftes hvert 1 – 2 år, eventuelt rengjøres hvis mulig. Manglende renhold og service kan i verste fall forårsake brann. Vedlikehold kan bestilles hos Bærum Blikk og Ventilasjon eller Bravida (ORAS AS er nå innfusjonert i Bravida Norge as). De fleste leiligheter har opprinnelig typen Villavent.

Vannlekkasjer og følgeskader

Hovedkranen til leiligheten bør stenges og åpnes (testes) minst en gang i året, og stenges ved lengre fravær. Det siste gjelder ikke leilighetene i 5.etasje, fordi varmtvannssirkulasjonen for de øvrige leilighetene i oppgangen da stopper opp. Kompenserende tiltak er da å stenge kran til vaskemaskin og oppvaskmaskin.

Vannlekkasje må straks meldes vaktmester samt forretningsfører (ABBL) som varsler forsikringsselskapet for å få taksert skaden. Hvis det på grunn av lekkasje fra rør, tak og

Side 5

terrasser oppstår vannskade i tilstøtende leiligheter, skal dette likeledes meldes til forretningsfører (ABBL) som varsler forsikringsselskap.

Brannalarmanlegget

Sameiet installerte i 2006 et Siemens Brannalarmanlegg i hvert hus, som ved brann eller brannliknende fenomen utløser alarm (summere) i samtlige leiligheter i huset og i trappeoppgangene. Samtidig får brannvesenet og SHG brannansvarlig Øyvind Halvorsen (ØH), HT77, melding om brann. Anlegget testes hvert år.

Rød boks i inngangspartiet er en manuell brannmelder som aktiverer brannalarmanlegget og har direkte forbindelse med brannvesenet og SHG brannansvarlig.

Gul boks på første trappeavsats er bare til bruk for brannvesenet hvis de trenger rask utlufting gjennom lufteluken på taket. Sameierne bruker hvit opp/ned-knapp ved siden av den gule boksen hvis de ønsker å åpne luken for å lufte i oppgangen.

Forvarsler kan forekomme. Da sier anlegget fra om at det er ”noe det ikke liker” (for eksempel stekeos, røk fra peis, bruk av vinkelsliper o.l.) ved et rødt blinkende lys i brannvarsleren i leiligheten og ved en tynn pipetone fra hovedsentralen i første etasje i oppgangen med høyest nummer. Det går ingen signal til brannvesenet eller SHG brannansvarlig, men displayet viser hvor det er en uregelmessighet og hva, f.eks. “Uegnet applikasjon».

Etter at man har fjernet uregelmessigheten, for eksempel ved å lufte, nullstiller man ved å trykke på AVSTILL og deretter TILBAKESTILL.

Alle hendelser (brannalarm og forvarsel) skal noteres i Kontrolljournalen som ligger oppå hovedsentralen (dvs. i oppgangen med høyest nummer).

Sameierne er ansvarlig for å sette seg inn i prosedyrene ved utløst forvarsel eller brannalarm.

Regler for hvordan sameierne skal forholde seg når brannalarmen går, står på hjemmesiden (www.hamangterrasse.no), er delt ut til alle husstander og står oppslått ved sentralen i 1. etasje.

Videre er sameierne ansvarlig for brannslukningsutstyret i leiligheten (vannslange og/eller brannslukkingsapparat), for at de har aktivert dørpumpen som automatisk lukker hoveddøren (som er en branndør) inn i leiligheten, og for at de kjenner rømningsveiene i huset.

For ikke å utløse forvarsel eller brannalarm ved steking av mat, må man lukke døren ut til gangen hvor branndetektoren er plassert og sørge for god lufting i leiligheten. Dette gjelder særlig midtleilighetene. Det anbefales å anskaffe en såkalt komfyrvakt med varme/røykdetektor, f.eks. fra svidd mat/gryte. Dette er nå obligatorisk i nye kjøkkeninnredninger.

Sameier skal holde garasjeplassen fri for brannfarlig materiale, samt unngå oljesøl.

Ved uregelmessigheter og feil ved anlegget, ta først kontakt med ØH, mob. 915 54 081, e-post oeyvhalv@online.no eller vaktmester, dernest evt. med Siemens Service, tlf. 810 03 800.

ØH tilbyr kurs gjennom «Informasjon fra styret» eller via oppslag. Det er også mulig å kontakte ham personlig og be om hjelp til å forstå egen rolle i forbindelse med brannvarslingsanlegget.

Side 6

Bredbånd og TV-dekoder

Sameiet har inngått en flerårig avtale, som også omfatter bredbånd, med Telenor (tidligere Canal Digital Kabel). Det gjøres oppmerksom på at bredbåndavtalen ikke har WiFi (trådløs kommunikasjon) inkludert. Ønsker man WiFi, må man selv kjøpe en router. Det kan gjøres gjennom på Telenors hjemmeside eller hos elektronikkbutikker som Elkjøp, Power, Kjell & Co osv.

TV-dekoderen og modemet er Telenors eiendom og skal ikke fjernes fra leiligheten. Det gjelder også ved eventuelt salg av leiligheten.

Spørsmål om utstyr og tekniske forhold rettes til Telenor, Snarøyveien 30, 1360 Fornebu, på kundeservice tlf. 915 09 000 eller gjennom epostskjema på www.telenor.no/kundeservice .

Spørsmål vedrørende sameiets avtale rettes til GH, tlf 928 18 366. Individuell avtale om økt bredbåndshastighet kan gjøres direkte med Telenor.

Det er ikke lov å sette opp parabolantenner i vårt sameie.

Strøm til bil, fryser, kjølerom etc. i boder

Sameiere som benytter strøm til motor- og kupevarmer, fryser o.l. plassert i leilighetens boder, samt sameiere i HT71 – 93 med kjølerom, må betale en årlig avgift for dette.

Sameierne er selv ansvarlig for å melde til ABBL om de benytter strøm på denne måten. Dette gjelder dog ikke kjølerom, hvor avgift blir ilagt automatisk.

Satsene pr. år er for tiden:

              Motorvarmer u / ur kr. 750,-

              Motorvarmer m / ur kr. 230,-

              Motor/kupevarmer u/ur kr.2200,-

              Motor/kupevarmer m/ur kr. 530,-

              Fryser, kjøleskap i bod kr. 750,-

              Kjølerom HT71-93 kr. 155,-

              Panelovn i bod kr. 750,-

5 Avfall og renhold

Avfallsordning

Sameiet har nå kildesortering fra kjøkken og ut.

Mat- og restavfall plasseres i hver sin container i avfallsrommet i garasjen, og skal være godt innpakket. Bærum kommune forlanger at kun grønne poser for brukes for matavfall. Disse finnes i søppelrommet. De er lite solide, så det anbefales å bruke minst 2 poser, gjerne 3. Aske og annet brannfarlig avfall må ikke kastes i søppelcontainerne. Renhold av søppelrom foretas tidvis av vaktmesteren. Enhver har likevel ansvar for at rommet fremstår som rent og ryddig.

Papir/papp, plast og glass/metall skal plasseres i containerne på parkeringsplassen ved Eplehaven (HT71).

Spesialavfall som maling, bildekk (uten felg), batterier, elektrisk/elektronisk utstyr osv. kan

leveres gratis på ISI. Produkter som det er betalt miljøavgift på ved kjøp, kan også leveres til forhandlere som fører tilsvarende produkt. Se egen instruks på oppslagstavlen.

Avfallscontaineren som settes fram vår og høst er ikke for slikt spesialavfall eller avfall etter oppussing o.l. Se egne oppslag i oppgangene og på containerne når de blir satt fram.

Renhold av oppganger

Sameiet har avtale med firmaet Ren Pluss AS, som sørger for renhold av inngangspartiene, inkl. trapper og avsatser, en gang pr. uke. Det er egen leverandør av mattevask.

Side 7

Reklamasjon på renholdet går via oppgangsansvarlig til SA, HT83, e-post: solsalling@yahoo.dk.

Avtalen med renholdsselskapet innebærer ikke vask under dørmatter og løse gjenstander i oppgangene. Vil man ha vasket her, må gjenstandene fjernes av beboerne.

6 Garasje og parkering

Regler for parkering

Hver sameier har fått tildelt en parkeringsplass i garasjen som tilhører sameiers leilighet og er tinglyst med leiligheten. Dersom sameier har behov for ekstra permanent parkeringsplass, skal vedkommende henvende seg til styret for å leie en ledig garasjeplass. Styret forvalter et lite antall plasser og oppfordrer sameiere som ikke har behov for sin plass om å melde til styret om fremleie. Styret har for tiden fastsatt leienivået til kr 500 per måned. Garasjeplasser kan ikke leies ut utenfor SHG.

De store parkeringsplassene ved HT33-35 og HT71-77 og utendørs mellom husene (HT79-81, HT89-91) er til besøkende, og til sameiere som har korttidsbehov for å parkere en bobil, tilhenger eller ekstra bil.

Regler for elbiler

1. Tilknytning av elbiler

Det er etablert infrastruktur for elbilladere. For hver oppgang er det i avfallsrommet installert en underfordeling med preinstallerte 16A kurser for hver leilighet og en styringsenhet for fordeling av tilgjengelig kapasitet. Videre er det installert kabelkanaler i himlingen i garasjens hovedløp. Installasjon av lader forestås av sameier. Installasjonen omfatter selve ladestasjonen med kWh-måler og evt. jordfeilbryter, kabling for driftsstrøm mellom lader og 16A sikring i underfordeling, og bus-kabel fra lader til koblingsboks kabelkanalopplegget.

Installasjonen skal utføres iht. kravspesifikasjonen i Vedlegg 1.

Elanlegget skal følge leiligheten ved eierskifte eller ved oppsigelse av leieavtale for P-plassen eller leiligheten.

2. Bestilling av ladeanlegg

Styret i sameiet skal varsles når sameier ønsker installasjon av elbillader og når installasjonen idriftsettes. Sameier kan bestille dette arbeidet hos den elektroentreprenøren som sameier ønsker å benytte, men sameiet og andre sameiere har tidligere i hovedsak benyttet to elektroentreprenører til dette arbeidet. Dette er:

Nansen elektro as, kontaktperson Kåre Nansen tlf. 917 96 225.

Nesberget as, kontaktperson Dag Engenes tlf. 971 56 080.

Det anbefales å innhente pristilbud på installasjonsarbeidene før bestilling. Videre anbefales det at kravspesifikasjonen i Vedlegg 1 gjøres til formell del av bestillingen.

Kostnader for installasjon skal betales av elbileier og fakturering av arbeidet skal skje direkte fra elektroentreprenør til sameier/elbileier.

3. Betaling for strømforbruk til elbil

Eier må selv melde fra til styret når idriftsettes for å oppnå korrekt fakturering.

Alle elbileiere bli fakturert årlig for faktisk strømforbruk. Strømmålerne avleses hver 31/12, og faktura sendes fra ABBL i løpet av påfølgende januar måned basert på gjennomsnittlig strømpris per kWh fastsatt av styret.

Side 8

Garasjeporter

Garasjeportene kan åpnes innenfra og utenfra på disse måtene:

 • med elektronisk portåpnerbrikke
 • med appen PalGate fra registrert mobiltelefon
 • med anrop til relevant porttelefonnummer, fra registrert telefonnummer:

                 Port ved HT31  Telefonnummer +467191200108485

                 Port ved HT35 Telefonnummer +467191200108484

                 Port ved HT71  Telefonnummer  +467191200108483

Bestilling av elektronisk portåpner samt bestilling av registrering av egne telefonnumre fra hvilke porten skal kunne åpnes, gjøres ved å fylle ut skjema som finnes på sameiets hjemmeside, og sendes ST, HT91, e-post: hamgsam@online.no, som befordrer bestillingen.

Gi umiddelbart beskjed til ST ved tap av portåpner, slik at den kan sperres. Sameieren kan selv hente bestilt portåpner hos leverandøren. Ønske om evt. postforsendelse må gis samtidig med bestillingen. Det påløper portokostnader for dette. Leverandør er Came Norge og Anderson Elektro AS, Skuiveien 41, 1339 Vøyenenga, tlf. 67 17 00 44.

Ved garasjeportene henger instruks for manuell åpning av portene i nødstilfeller, slik som strømstans eller feil, evakuering etc. Det er ikke nødstilfelle at man har forlagt portåpneren eller ikke ønsker å bruke mobiltelefon.

Det er strengt forbudt å åpne porten ved å presse den opp med makt. I slike tilfeller, og i de fleste tilfeller hvor nødutløser er brukt, vil porten bli stående åpen og må repareres og igangsettes av sakkyndig personell. Ved ureglementert åpning av porten vil den ansvarlige bli holdt erstatningsansvarlig for kostnadene forbundet med reparasjon og igangsetting.

Bilvask

Bærum kommune har pålagt sameiet å forby bilvask i garasjer og på utendørs parkeringsplasser.

7  Sameiers ansvar

Sameier har ansvaret for alt indre vedlikehold av leiligheten, som bl.a. omfatter følgende:

 • alt elektrisk anlegg og utstyr fra og med sikringsskapet
 • vannrør og utstyr fra og med hovedkranen for leiligheten
 • ventilasjonsanlegget
 • rengjøring og smøring av låser og beslag på skyvedører og vinduer. Det bør ikke brukes vanlig smøreolje/fett på skinnen under skyvedøren. Den enkleste løsningen er vask med rikelig med Zalo og tørke av med tørr klut. (Ved større problemer send skriftlig beskjed til styret.)
 • dørpumpen på inngangsdøren skal være aktivert, fordi det er en branndør
 • kontroll av vannslange og/eller brannslukkingsapparat i leiligheten en gang i året
 • våtromvegger og -gulv, samt fuger fram til sluk, inklusive rengjøring og vedlikehold av sluk. Bruk naturvennlige produkter i samtlige avløp en gang i året.
 • maling/beising av trevirke og vedlikehold på sine altaner (ref. Vedtektene §5). Maling/beis fås hos vaktmester.
 • utskifting av skadet vindusglass

Side 9

Sameier har ifm. vedlikeholdsarbeider ansvar for:

 • at håndverkere får informasjon om å parkere på P-plass, ikke på gangvei, og at arbeid som medfører konstruksjonsbåren støy, så som pigging og betongboring, opphører kl. 17.00.
 • å sørge for løpende bortkjøring av rivningsavfall samt feiing/vasking av trapperom og heis etter håndverkere. Containere skal ikke plasseres på plenen, bruk fortrinnsvis BigBag-løsning.
 • å sende ut nabovarsel i eget hus ved større arbeider.

Sameier skal bidra til å holde fellesområder i orden og til å opprettholde et godt bomiljø i sameiet:

 • I forbindelse med inn- eller utflytting, eller ved bruk av håndverkere, må sameier selv forestå nødvendig rydding og rengjøring.
 • Dette gjelder også for eventuelle skader påført sameiets anlegg ved at biler kjører på eller parkerer på plenen, containere ødelegger plenen eller hakk i belegg i gangen.
 • Det er røykeforbud i trappeoppganger og garasjer
 • Det skal ikke plasseres større møbler som hyller, kommoder og bord i fellesarealene

ved heisene. Med «større» menes flate større enn ca 30 cm x 30 cm, og de må enkelt

                kunne flyttes for renhold og boning.

 • Stell av blomsterkasse i oppgangen organiseres og betales av sameierne i oppgangen.
 • Dugnader organiseres av styret – etter behov med spesifiserte oppgaver.
 • Fartsgrensen i garasjeanlegget er 15 km/t.
 • Ved hundehold: husk båndtvang og hundeposer. Hunder skal holdes i bånd i oppgangene, i garasjen og utendørs i Sameiet. Vær oppmerksom hvis hunden skitner til gulv, trapper, matter i oppgangen din.
 • Mating av fugler fra fuglebrett kan tiltrekke seg skadedyr. Vi har hatt tilfelle hvor mus har bygget rede og ødelagt kabler i biler. Det er derfor forbud mot mating med frø o.l.
 • Høy musikk og annen luftbåren støy opphører kl. 22.00.
 • Ved grilling ute, vis nødvendig hensyn til naboen. Bruk bare elektrisk grill eller

                gassgrill, bruk av trekull er ikke tillatt.

 • Ved installasjon av markiser tenk på hva som kan passe inn blant det som allerede er installert av markiser.
 • All frukt på trærne i hele Sameiet er til felles avbenyttelse. Plukk mer!

Sameiet Hamang Gård,

Styret

 

 

Vedlegg

Vedlegg 1 – Kravspesifikasjon for installasjon av lader for elbil:

Rev. 181108ST

Vedlegg 1 Kravspesifikasjon for installasjon av lader for elbil

I Sameiet Hamang Gård (SHG) er det installert underfordeling (1 pr. oppgang) for tilkobling av ladestasjoner for elbiler og ladbare hybridbiler.

Denne infrastrukturen er installert av el-entreprenørfirmaet Nesberget AS. Nesberget AS tilbyr også installasjon av ladere. Sameier kan likevel fritt velge el-entreprenør for installasjon av lader på sin pplass i garasjen. Slik installasjon bestilles og betales av sameier direkte hos valgt el-entreprenør. Sameier er overordnet ansvarlig for korrekt installasjon og skal pålegge el-entreprenøren følgende

instruksjoner:

1. Sameiet skal varsles om at lader skal installeres.

2. Det skal kun benyttes ladere av type Salto som kommuniserer med lastdelingssystemets CLU

3. Det skal benyttes dobbeltisolert kabel (klasse 2) fra felles underfordeling frem til ladestasjon.

Kabelen legges i de installerte kabelkanalene i garasjetaket og føres i plastrør fra

kabelkanaler til ladestasjonen.

4. Det finnes 13 sikringer (1 pr. leilighet i en oppgang) på 2/16 A, merket med pos.nr. 2-7, 9 og

11-16 i underfordelingen, som er plassert i avfallsrommet. Ny lader skal kobles til neste

ledige posisjon, for å sikre optimal fasefordeling.

5. BUS-kabel skal kobles fra lader til koblingsboks som er plassert i ett av kanalkryssene i taket.

6. Installert lader må programmeres med eget dataverktøy. Den el-entreprenøren som sameier

engasjerer, må inneha dette verktøy og nødvendig kompetanse til å utføre

programmeringen. Alternativt må han ha tilgang til slikt verktøy og kompetanse, fra f.eks.

Defa. Laderen skal programmeres til max. 15,5 A. CLU blir automatisk oppdatert.

7. Det skal være plassert en kWh-måler (seriemåler) i kapsling ved laderen.

8. Hver lader må ha individuelt jordfeilvern. De fleste ladere av typen Salto har integrert

jordfeilvern. Derfor er det ikke installert jordfeilbrytere i underfordelingen, da det ofte ville

bety unødvendig dobbeltinstallasjon. Dersom laderen ikke er utstyrt med integrert

jordfeilvern, så skal jordfeilvern av rett type plasseres ute ved laderen.

9. Grensesnittet til individuelle ladestasjoner er ut-klemmene på de installerte sikringene i

underfordelingen. Installasjon av en ladestasjon skal ikke medføre endring eller modifikasjon

av fordelingens innhold, utover nevnte kobling mot en 2/16 A sikring.

10. Kursfortegnelse skal oppdateres med p-plassnummer.

11. Dokumentasjon av montasjen sendes sameier med kopi til sameiet.

12. Laderen skal merkes med navn på sameier, for å sikre at avlest forbruk faktureres korrekt

sameier.

13. Sameiet skal varsles om at lader er idriftsatt.

Gratulerer med elbil!

Sameiet Hamang Gård

Styret/ST

 

 

Comments are closed.