Hvordan bruke portåpnersystemet

 

Garasjeporten – tilgang til betjeningssystemet

Sameiernes bestillinger på betjening av portåpnersystemet med mobiltelefon er nå lagt inn og aktivert av leverandøren. De nye brikkene vil være klar til utlevering til sameierne i løpet av kort tid.

Fjernkontrollbrikker

Styret vil hente samlebestillingen hos leverandøren og overlevere brikkene personlig til sameiere som har bestilt slike. Brikkene er da aktivert og kan tas i bruk med det samme. Ved utlevering medfølger faktura. Samtidig vil styret ta imot returnerbare Came-brikker.

Mobiltelefon «oppringing»

Portene åpnes ved å ringe følgende telefonnumre.

Port ved Telefonnummer
HT31 +467191200108485
HT35 +467191200108484
HT71 +467191200108483

Siden dette er et nummer man vil bruke ofte og ønsker å ha lett tilgjengelig, kan det være en ide å legge telefonnummeret til «egen» port inn i katalogen i mobiltelefonen med et navn som gjør at det vises øverst i listen, f.eks. 071port (dvs. starte med «null»). Dette kan tas i bruk nå.

Mobiltelefon – App

Portene åpnes ved hjelp av appen PalGate, som finnes i både Android og iOS versjon. Når denne installeres og aktiveres, vil et ikon for «egen» port vil dukke opp i appen. Porten åpnes ved å trykke på ikonet. Dette kan tas i bruk nå.

Neste steg

Det gamle systemet vil fremdeles være aktivt i parallell med det nye inntil utgangen av april, slik at brukerne kan gjøre seg vant med det nye systemet. Da vil følgende endringer iverksettes:

  • Gamle brikker settes ut av funksjon
  • Nøkkelbetjening settes ut av funksjon
  • Automatisk åpning fra innsiden settes ut av funksjon
  • Åpentider reduseres

Comments are closed.