Nytt garasjeportåpnersystem

Dette skrivet har innhold som angår alle sameiere.
Informasjonen på denne siden er tilstrekkelig for å bestille bruk av systemet.
Se -Tilleggsinfo for mer detaljert informasjon.

Nytt garasjeportåpnersystem

Bakgrunn

I sameiet vårt opplever vi fra tid til annen kriminell aktivitet i garasjeanlegget vårt. Dette består i innbrudd og tyveri fra boder og biler, og tyveri av biler.

Dagens system har et lavt sikringsnivå og er utidsmessig.

Styret har derfor besluttet installasjon av et moderne portåpnersystem som tilbyr et betydelig hevet sikringsnivå.

Betjening av nytt portåpnersystem

Porten åpnes på 2 alternative måter:

Med telefon ringer bruker et bestemt mobiltelefonnummer som signal til åpning av porten. Brukerne må ringe fra et på forhånd registrert telefonnummer, som ikke kan være såkalt «skjult nummer». Bruker kan åpne porten med mobiltelefon fra ethvert sted i verden med mobiltelefondekning for å gi legitimert adgang for andre personer (familiemedlemmer, håndverkere e.l.). Brukers registrerte telefonnummer kan endres eller blokkeres ved skifte av telefonnummer, tyveri av telefon, fraflytting osv.

Med fjernkontrollbrikke trykker bruker på en knapp, slik man også kan gjøre i eksisterende system. Kontrollbrikken er forhåndsregistrert på sameier med et fysisk nummer og har en unik elektronisk ID som beskytter mot kopiering/kloning. Dette muliggjør blokkering av enkeltbrikker ved tap/tyveri, fraflytting osv.

Brukeren kan alternere mellom disse betjeningsmåtene og til enhver tid bruke det som er mest hensiktsmessig. Betjening av portåpner med telefon og brikke blir logget.

Bestilling, igangsettelse og drift

Den enkelte sameier kan bestemme om han/hun vil basere seg på bruk av kun ett av systemene (likegyldig hvilket), eller ha fleksibiliteten ved begge systemer.

Sameierne bestiller registrering av telefonnumre og/eller et antall brikker på vedlagte skjema. Sameier kan registrere de telefonnumrene i husholdningen som vil brukes til å åpne porten.

Sameiet vil forestå en samlebestilling ved svarfristens utløp. Sameier kan likevel når som helst på et senere tidspunkt gjøre tilleggs- eller endringsbestillinger.

Sameier kan ta systemet i bruk så snart han/hun har fått tilbakemelding om portens telefonnummer eller har mottatt brikke. I en kort overgangsperiode vil eksisterende system være i drift sammen med det nye.

Når eksisterende system tas ut av drift, innebærer det at: (1) nøkkelbetjening settes ut av drift, da man har 2 alternative måter å åpne på, (2) åpning av port skjer med telefon eller brikke fra både innsiden og utsiden av porten, og (3) portens åpentid både før og etter passering reduseres.

Bestillingsskjema lastes ned her: Bestillingsskjema

Kostnader

Kostnader fremkommer på vedlagte bestillingskjema. Åpning av garasjeport med mobiltelefon er gratis.

 

Mer informasjon finnes her.
Eventuelle spørsmål kan rettes til styret.

Comments are closed.